5 Şubat 2015 Perşembe

Ebu Hanife İmam-ı Azam / Muhammed Ebu Zehra

İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı ve görüşleri anlatılmaktadir. Türkçe olarak böyle detaylı bir eser daha yoktur. Kitap Ebu Hanife'nin Fıkıh Usulu anlayışını, fıkhi görüşlerini, kullandığı metodu etraflıca işlemektedirhttps://drive.google.com/.../0B7Cf5QYsSFslSjdtUXdpM2.../edit

Kur'an Yolu Tefsiri

Kur'an Yolu Tefsiri, ülkemizin ilâhiyat alanında çalışmalarıyla bilinen dört değerli bilim adamı 
Prof. Dr. Hayrettin Karaman, 
Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı,
Prof. Dr. İ. Kafi Dönmez,
Prof. Dr. Sadrettin Gümüş tarafından kaleme alınmıştır. Bağlantıdan indirebilirsiniz.

https://yadi.sk/d/3FtOLJGMeUkFc

4 Şubat 2015 Çarşamba

Vaizler Kütüphanesi

Bingöl Cezaevi Vaizi Metin Bozkır Hocamızın derlediği Vaizler Kütüphanesi isimli çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Diyanet Vaaz Örnekleri-Vaaz Projesi
Diyanet Kürsüden Öğütler 52 Vaaz
Erzincan İl Vaizi Ahmet Ünal Hocamızın Vaazları (www.guncelvaaz.com)
Lütfi Şentürk hocamızın Örnek Vaazlar kitabı
İnternetten alıntı vaazlar
Memba 

Bu çalışmaları chm formatında hazırlayan ve Vaaz Dokümanları facebook grubunda paylaşan Metin Bozkır hocamıza teşekkür ediyoruz. 

İstifade edebilmeniz ümidiyle..

Vaizler Kütüphanesini indirmek için tıklayınız

Vehbi Akşit

8 cilt Riyazus Salihin indir

İmam Nevevi tarafından kaleme alınan aslı Arapça ve tek cilt olan bu Riyazus-salihin eser,bir komisyon tarafından8 cilt olmak kaydı ile Türkçe’ye çevirilmiştir.Sadece çeviri değil aynı zamanda şerh etmişlerdir.

Şerh ederken de hadislerin asıl kaynağını son noktasına kadar belirtmişlerdir.
Bu e kitap,hadisin orijinal metnini yani arapçasını,Türkçe karşılığını,şerhini ve hadisten öğrenilecek şeyleri kapsamaktadır.


https://yadi.sk/d/EfnKcE-EeUJDw